ρωστώ

-έω, Α
υγιαίνω.
[ΕΤΥΜΟΛ. < θ. ῥω(σ)- τού ρ. ῥώννυμι, πιθ. μέσω τού τ. *ρωστός].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.